Szczepionka MMR uzyskała licencję w oparciu o badania kliniczne, w których łącznie wzięło udział mniej niż 1000 uczestników