Raport Instytu Medycy Pracy w Łodzi o oddziaływaniu RF EMF już dostępny!