WYRAŹ SPRZECIW w sprawie inwigilacji oraz montażu masztów antenowych bez oceny środowiskowej i pozwolenia na budowę – dot. nowelizacji ustawy „tarcza antykryzysowa 2.0”, procedowanej przez Senat 15-16.04.2020 r.