Cele

1. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat:

a) zdrowia jako pełnego fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, duchowego i społecznego dobrostanu,
b) rozumienia emocji oraz ich wpływu na życie i zdrowie,
c) dostępnych sposobów profilaktyki zdrowotnej i przywracania zdrowia, tak tradycyjnych, jak i będących najnowszymi osiągnięciami nauki,
d) praw naturalnych, praw człowieka i pacjenta, istoty wolności i praw,
e) bezpieczeństwa i skuteczności wybranych metod przywracania zdrowia, leczenia i zapobiegania chorobom,
f) zdrowego trybu życia, zdrowego żywienia oraz wiedzy o ziołach,
g) sprawdzonych, tradycyjnych metod uzdrawiania oraz najnowszych osiągnięć nauki.

2. Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań prowadzących do przywrócenia w medycynie zasady primum non nocere.

3. Działania na rzecz bezwzględnego przestrzegania wolności i godności człowieka wobec zastosowań biologii i medycyny.

4. Propagowanie poszanowania zasady prymatu dobra jednostki nad interesem społeczeństwa lub nauki.

5. Inicjowanie rozwiązań wspierających zachowanie i budowanie dobrostanu we wszystkich aspektach ochrony zdrowia, życia rodzinnego i społecznego.

6. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jakości i dostępności leczenia.

Podziel się wiedzą i udostępnij: