USA wstrzymuje ryzykowne badania nad funkcją wzmocnienia wirusów