WHO zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za skutki szczepionek