Raport ECDC z sierpnia 2020 „COVID-19 u dzieci i rola środowiska szkolnego w transmisji COVID-19”